English Nederlands


Prix Veuve Clicquot Zakenvrouw 2017 gewonnen door Elske Doets 03/22/17

Elske Doets, de grande dame van 2017 Veuve Clicquot: visie, focus, innovatief, durf, service gerichtheid, plezier, passie en emotie en bovenal impact.

Voor het eerst werd de prijs uitgereikt door een vrouw, Dorothée Chédeville, namens. Helaas zijn er in de top van dit mooie bedrijf geen vrouwelijke familieleden meer betrokken en bestaat de topstructuur voornamelijk nog uit mannen.

Minister Janine Hennis benadrukte dat 'overnight succes niet bestaat'. Het gaat om self leadership.

Annemarie Jorritsma refereerde naar het onderzoek van Sjoukje de Haan wat VanderLaan&Company sponsorde, om te benadrukken dat er geen verschillen bestaan tussen de motivatiefacturen tussen topvrouwen in het publieke en private domein en dat 85% van de vrouwen fulltime werkt, carrière stappen op een zelfde manier worden genomen en dat in de privé situatie de topvrouwen in beide sectoren weinig verschillen. Wel is de span of control van vrouwen in het publieke domein gemiddeld groter dan bij de vrouwen in het private domein.

Inspirerend executive women event van AT Kearney en Vanderlaan&Company 02/23/17

In januari j.l. hielden we voor de vijfde keer het succesvolle Executive Women Event in samenwerking met AT Kearney in het conservatorium hotel in Amsterdam. De gastvrouwen Carol Velthuis en Carien van der Laan presenteerden het thema " de wijsheid uit het oosten". Wat kunnen we in Europa leren van het snelgroeiende Azië? Langetermijnvisie, ambitie, executiekracht en tempo, zo bleek tijdens het vijfde Executive Women Event, georganiseerd door A.T. Kearney en Van der Laan & Company. ‘Zie het Chinese succes niet als het gele gevaar, maar omarm het als een gouden kans.’ Drie fantastische sprekers, Alexandra Schaapveld, Olga Zoutendijk en de Japanse Nobuko Kobayashi, deelden hun visie en best practices. Kijk hieronder voor een samenvatting van dit mooie event.

Uitkomst onderzoek Sjoukje de Haan naar topvrouwen in het publieke en private domein: The women are NOT to blame! 02/20/17

Graag willen we je informeren over de uitkomsten van het onderzoek van Sjoukje de Haan naar de motivatiefactoren volgens de regulatory focus theory van Higgins van vrouwen in de top van het publieke en private domein. Weten wat voor soort vrouwen het meest aangetrokken zijn tot een carrière in de publieke of private sector is een belangrijke stap in het werven en behouden van vrouwen in deze sectoren. Sjoukje deed dit onderzoek in het kader van haar master thesis van Tilburg University. Hiervoor benaderde ze ruim 5242 vrouwen uit het netwerk van Van der Laan & Company in management, directie, bestuurlijke en toezichthoudende posities. Binnen twee weken vulden 1058 vrouwen (ruim 20%!) de gestructureerde online vragenlijst voor dit onderzoek in. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er weinig verschil bestaat tussen de vrouwen die werkzaam zijn in de top van de publieke en private sector. Dit wijst er op dat er naar andere factoren en verklaringen moet worden gezocht buiten het type vrouw wat werkzaam is in de publieke of private sector om het tekort aan vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te kunnen verklaren.

Download hier de samenvatting van het onderzoek.

Recente bemiddelingen van Topvrouwen uit EIGEN NETWERK Van der Laan & Company 02/10/17

1. Marja van Strien is in december 2016 benoemd tot Voorzitter van de Raad van Toezicht van IJsselheem
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=257339

2. Carla Smits is op 1 januari 2017 gestart als Voorzitter College van Bestuur van Stichting Tabijn
https://www.ppo-nk.nl/users/237

3. Gerdy Harteveld is in januari 2017 benoemd tot Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Anton Constandse
https://www.skipr.nl/actueel/id28972-anton-constandse-krijgt-nieuwe-voor...

4. Heleen Kuijten is in december 2016 benoemd in de Raad van Commissarissen van OTTO Workforce

5. Lizan Molmans is per 1 januari 2017 gestart als Chief Procurement Officer bij Eneco

6. Monique Groskamp wordt in februari 2017 benoemd tot Lid Raad van Commissarissen en audit commissie van Stichting Volkshuisvesting Arnhem
https://fd.nl/Print/krant/Pagina/profiel/1186590/personalia

7. Arjenne Daams is in december 2016 benoemd tot Lid van het Verenigingsbestuur van de V&VN
http://www.venvn.nl/Berichten/ID/1692517/Arjenne-Daams-nieuw-bestuurslid...

8. Désirée Sollewijn Gelpke zal op 1 mei 2017 starten als Lid Raad van Bestuur van HWWzorg

9. Wendela Hingst is per 1 november 2016 gestart als voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Dianet
https://www.dianet.nl/nieuws/wendela-hingst-opvolger-bestuursvoorzitter-...

10. Jabine van der Meijs is in november 2016 gestart in de Raad van Commissarissen en audit commissie van van Kendrion. Daarmee heeft dit mooie small-cap beursgenoteerde bedrijf een RvC bestaande uit 50% topmannen en 50% topvrouwen: SUPER!
https://www.kendrion.com/group-services/en/corporate-governance/supervis...

Daarnaast bemiddelden wij bijna evenzoveel topmannen in deze periode.
In de afgelopen 12 maanden bemiddelden wij 55% vrouwelijke en 45% mannelijke kandidaten.
60% van de bemiddelingen betroffen bemiddelingen op C-level, bestuurlijk en directieniveau.
40% van de bemiddelingen betroffen commissarissen en toezichthouders.

Normal is Over 12/16/16

Afgelopen woensdag zagen wij in het filmmuseum het EYE in Amsterdam met ruim 100 kandidaten en opdrachtgevers uit ons netwerk de documentaire Normal is Over. Documentairemaker Renée Scheltema was zelf ook aanwezig. Zij besteedde op eigen houtje en eigen kosten 4 jaar om een film te maken over hoe onze economische en financiële systemen bijdragen aan de verwoesting van ons milieu. Caroline Princen leidde na afloop een discussie over ieders persoonlijke bijdrage aan mogelijke oplossingen in de context van eenieders eigen besluiten in zowel zowel de zakelijke als privé sfeer. De sleutel tot de toekomst van de wereld is het vinden van optimistische verhalen en deze met anderen te delen. En dat deden we tijdens de borrel na afloop. Wil je de documentaire ook zien. Ga dan naar: www.normalisoverthemovie.com